kontakt:

ECONOMY Service, s.r.o.
Adámiho 8
841 05 Bratislava


adresa kancelárie:
Kutlíková 17
852 50 Bratislava


IČO 35 732 440
IČ DPH 2020219487


Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS Bratislava I vložka 15982/B


Telefón/fax:
tel : + 421 2 6353 1354
fax: + 421 2 6353 1356


Mobil:
  + 421 905 456 700
  + 421 905 234 800

e-mail: economy@economyservice.sk

Partneri:
www.atcl.sk

PORADENSTVO

Skúsennosti zodpovedných pracovníkov v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti, sú reálnym predpokladom poskytovania poradenských služieb na vysokej profesionálnej úrovni.

Spoločnosť zabezpečuje poradenstvo:
  • účtovné

  • organizačné

  • ekonomické

  • daňové

  • a v oblasti stanovenia reálnej hodnoty

Pri poskytovaní poradenských služieb sme pripravení komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku.

Osobné konzultácie vykonávame v  priestoroch našej spoločnosti alebo v priestoroch klienta a to podľa dohody.
   
O nás  |   prečo outsoursing ?  |   účtovníctvo  |   mzdy  |   poradenstvo  |   ostatné služby  |   cenník