kontakt:

ECONOMY Service, s.r.o.
Adámiho 8
841 05 Bratislava


adresa kancelárie:
Kutlíková 17
852 50 Bratislava


IČO 35 732 440
IČ DPH 2020219487


Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS Bratislava I vložka 15982/B


Telefón/fax:
tel : + 421 2 6353 1354
fax: + 421 2 6353 1356


Mobil:
  + 421 905 456 700
  + 421 905 234 800

e-mail: economy@economyservice.sk

Partneri:
www.atcl.sk

PREČO OUTSOURSING ?

Ak zvážite, že vedenie účtovníctva externým dodávateľom je pre Vás výhodné tak určite:

  • ušetríte náklady na vyhľadávanie vhodného kandidáta na výkon funkcie účtovníka

  • ušetríte náklady na vybavenie pracovného miesta účtovníka

  • nemusíte financovať školenia účtovníka a tým zabezpečovať jeho odbornú úroveň

  • nemusíte sledovať zmeny právnych predpisoch týkajúcich sa oblasti účtovníctva

  • neručíte za chyby a neplatíte následne vyrubené sankcie

  • na rozdiel o zamestnanca naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť účtovníctva

  • v prípade potreby získate okamžitú radu na vaše otázky týkajúce sa ekonomickej, účtovnej alebo organizačnej oblasti


   
O nás  |   prečo outsoursing ?  |   účtovníctvo  |   mzdy  |   poradenstvo  |   ostatné služby  |   cenník