kontakt:

ECONOMY Service, s.r.o.
Adámiho 8
841 05 Bratislava


adresa kancelárie:
Kutlíková 17
852 50 Bratislava


IČO 35 732 440
IČ DPH 2020219487


Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS Bratislava I vložka 15982/B


Telefón/fax:
tel : + 421 2 6353 1354
fax: + 421 2 6353 1356


Mobil:
  + 421 905 456 700
  + 421 905 234 800

e-mail: economy@economyservice.sk

Partneri:
www.atcl.sk

MZDY

Spoločnosť zabezpečuje vedenie mzdovej agendy prostredníctvom programového vybavenia DATALOCK, a.s. Bratislava.

V rámci spracovania miezd zabezpečujeme nasledovné práce:
 • zabezpečenie a vedenie dokumentácie na preukázanie príslušného zdaňovacieho či odvodového režimu zamestnanca
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnanca
 • výpočet miezd v zmysle platných predpisov
 • vypracúvanie mzdovej rekapitulácie, výplatných pások
 • príprava bankového príkazu na úhradu miezd a príslušných odvodov
 • príprava príslušných výkazov potrebným inštitúciám v zákonom stanovenej lehote
 • vedenie údajov potrebných na vyhotovenie mzdových listov
 • vedenie údajov potrebných na evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • vedenie údajov potrebných na ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
 • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
 • príprava potrebných dokladov pre zamestnancov podľa ich požiadaviek

V prípade Vašej požiadavky sme schopní pre Vás zabezpečiť úhradu čistej mzdy Vašich zamestnancov na osobné účty a taktiež zabezpečiť odvod vypočítanej čiastky pre účely zdravotného a sociálneho poistenia.
   
O nás  |   prečo outsoursing ?  |   účtovníctvo  |   mzdy  |   poradenstvo  |   ostatné služby  |   cenník