kontakt:

ECONOMY Service, s.r.o.
Adámiho 8
841 05 Bratislava


adresa kancelárie:
Kutlíková 17
852 50 Bratislava


IČO 35 732 440
IČ DPH 2020219487


Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS Bratislava I vložka 15982/B


Telefón/fax:
tel : + 421 2 6353 1354
fax: + 421 2 6353 1356


Mobil:
  + 421 905 456 700
  + 421 905 234 800

e-mail: economy@economyservice.sk

Partneri:
www.atcl.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť ECONOMY Service, s.r.o. je právnická osoba vykonávajúca svoj predmet činnosti registrovaná Okresným súdom v Bratislave I. od roku 1997. Profesionálne pôsobí predovšetkým v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd, činnosti účtovných organizačných a ekonomických poradcov.

Odbornú spôsobilosť na vykonávanie predmetu činnosti zabezpečujú zodpovední zástupcovia spoločnosti, ktorí svoju odbornú úroveň majú potvrdenú nasledovnými licenciami:

  • licencia daňového poradcu
  • licencia audítora
  • certifikovaný účtovník III. stupňa - expert
  • súdny znalec v obore ekonomika a podnikanie
  • držiteľ licencie IFRS vydanej medzinárodnou účtovníckou federáciou ACCA

Získané skúsennosti v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti sú reálnym predpokladom poskytovania služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Pri poskytovaní služieb je účtovnícka spoločnosť pripravená komunikovať v cudzom jazyku. Osobné konzultácie je možné vykonať v priestoroch účtovníckej spoločnosti alebo v priestoroch klienta a to podľa dohody.

Služby, ktoré sú predmetom poskytovania spoločnosťou ručíme.Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu zo zodpovednosti na výkon svojej činnosti, a tým preberá zodpovednosť za prípadné chyby, omyly a následné sankcie.

   
O nás  |   prečo outsoursing ?  |   účtovníctvo  |   mzdy  |   poradenstvo  |   ostatné služby  |   cenník